دوروش درارزیابی شرایط نوین فیلمسازی؛پاسخی به احمدمیراحسان

دوروش درارزیابی شرایط نوین فیلمسازی؛پاسخی به احمدمیراحسان

روبرت صافاریان اگر به پاسخی که میراحسان به مقاله نوشته پاسخ می‌دهم، برای این است که فکر می‌کنم اختلاف بین دو دیدگاه مطرح شده در آن نوشته‌های سرفصل‌های مهمی را برای بحث درباره کم و کیف استفاده از دوربین‌های دیجیتال در فیلمسازی کوتاه و مستند فراهم می‌کنند و می‌توانند توسط دیگران ادامه پیدا کنند.
آرشیو
آخرین خبرها