برگزیدگان سی‌امین جشنواره فیلم کوتاه تهران معرفی شدند

 برگزیدگان سی‌امین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران طی مراسم اختتامیه در تالار وحدت تهران معرفی شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» اسامی برگزیدگان جشنواره در بخش مسابقه ملی به شرح زیر است:
 1-    در بخش بهترین فیلم با موضوع پرتو ایمان
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   هوشنگ میرزایی برای فیلم  مستند  تفتان
 2-      در بخش بهترین فیلم با موضوع چراغ راه
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   فاطمه مرزبان  برای فیلم مستند وقتی گفتند نمی شود
 3-    در بخش بهترین فیلم با موضوع چشم انداز سرزمین زیبای ما
 از میان 8 کاندید دریافت جایزه
 -  فرزند اصفهان- شهری که می شناسم- مکانی برای نجوای باد- آت چاپار- کودکان کویر- سه چنک حاک- حیات در بیابان- چشم اندازی در مه
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   مانی میرصادقی برای فیلم مستند  مکانی برای نجوای باد
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به    فرشاد اکتسابی  برای فیلم مستند  فرزند اصفهان
 4-    در بخش بهترین فیلم استعداد جوان با موضوع داستانی
 تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون  ریال و حمایت از اثر بعدی اهدا می شود به   مجید فرهنگ بافتانی  برای فیلم  لطفا مانع بسته شدن در نشوید
 5-    در بخش تصویربرداری
 از میان 7 کاندید دریافت جایزه
 -Impresion xps160-  نقطه آبی کمرنگ- آک آپ آس - بی همگان- آت چاپار- مکانی برای نجوای باد- من قدیمی هستم
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   محمدرضا مهرآفرین  برای فیلم مستند  آت چاپار
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   محمد رسولی  برای فیلم داستانی  من قدیمی هستم
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به   آیین ایرانی  برای فیلم تجربی Impresion xps160
 6-  در بخش تدوین
 از میان 6  کاندید دریافت جایزه
 - چرا مگس را نباید کشت- ریشه در خاک- حیات در بیابان  - جاده فرعی- بازیهای تنهایی- حنانه
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   زهره معتمدی  برای فیلم پویانمایی  چرا مگس را نباید کشت
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون  ریال اهدا می شود به   کامران جاهدی  برای فیلم داستانی  ریشه در خاک  
 7- در بخش صدا
 - از میان 6  کاندید دریافت جایزه
 - بچه گربه- حنانه- صبح روز بعد  - سکوت- ملودی یک رویا- گرمابان
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به ان  رشید دانشمند و حسین مافی برای صدابرداری و صدا گذاری فیلم داستانی صبح روز بعد
  8-      در بخش بهترین فیلمنامه
 از میان 6 کاندید دریافت جایزه
 - دور یا نزدیک- صبح روز بعد- آغلا - کات- پدر- جیرینگ
 دیپلم افتخاربه خاطر ایده با ارزش  اهدا می شود به سید محمدرضا خردمندان برای فیلم پویانمایی پدر
 دیپلم افتخار اهدا می شود به  اسماعیل منصف برای فیلم داستانی آغلا
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  مصطفی رستگاری  برای فیلم داستانی  دور یا نزدیک
  9-    در بخش بهترین تحقیق و پژوهش فیلم مستند
 از میان 8 کاندید دریافت جایزه
 - گرمابان- شناسایی- شهری که می شناسم - فرزند اصفهان- راز یک مجسمه- برای گونگادین بهشت نیست
 - سه چنک حاک- خدایخانه
 دیپلم افتخار اهدا می شود به  فرشاد اکتسابی برای فیلم  فرزند اصفهان
 دیپلم افتخار اهدا می شود به  عبدالحمید ارجمند برای فیلم راز یک مجسمه
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  سید غلامرضا نعمت پور و   لاله روزگرد برای فیلم  برای گونگادین بهشت نیست
  10-      در بخش بهترین جانبخشی در آثار پویانمایی
 از میان  5 کاندید دریافت جایزه
 - رویای تنهایی (واینک انسان)- بخش زایمان- جیرینگ- مرد بت گربه- نمکی
 دیپلم افتخار اهدا می شود به  ابوالفضل برومندی برای فیلم جیرینگ
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال اهدا می شود به  ایرج محمدی رزینی برای فیلم رویای تنهایی (واینک انسان)
  11- در بخش بهترین فیلم تجربی
 از میان  5 کاندید دریافت جایزه
 - سایه ها هرکجا بخواهند می روند- زمین مکانی برای زیستن- پانچ - اتاق تنهایی- impression xps160
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   عابدین محمدی  برای فیلم زمین مکانی برای زیستن
 تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به   میلاد و سجاد ستوده برای فیلم  سایه ها هرجا بخواهند می روند
  12- در بخش بهترین فیلم پویانمایی
 از میان 7  کاندید دریافت جایزه
 - پدر- بخش زایمان- نمکی - جیرینگ- تانی- ضبط صوت- چرا این تلفن زنگ نمی زنه
 دیپلم افتخار اهدا می شود به   هاجر قهرمانی برای فیلم  نمکی
 تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی اهدا می شود به   هادی یقین لو برای فیلم  چرا این تلفن زنگ نمیزند
 13- در بخش بهترین فیلم مستند
 از میان 7  کاندید دریافت جایزه
 - گرمابان- موکان و آک آپ آس- بازیهای تنهایی - برای گونگادین بهشت نیست- وقتی گفتند نمی شود- مکانی برای نجوای باد - سه چنک حاک
 دیپلم افتخار اهدا می شود به    شهرام میراب اقدم برای فیلم گرمابان
 تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به   محمدعلی هاشم زهی برای فیلم های موکان و آک آپ آس
  14-   در بخش بهترین فیلم داستانی
 از میان 7  کاندید دریافت جایزه
 - صبح روز بعد- بازگشت- کات - دور یا نزدیک- آغلا- جاده فرعی- من قدیمی هستم
 دیپلم افتخار اهدا می شود به  سید علی هاشمی برای فیلم صبح روز بعد
 دیپلم افتخار اهدا می شود به رضا جمالی برای فیلم کات
 تندیس جشنواره و مبلغ پنجاه میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به  محمد نصیری برای فیلم  جاده فرعی
 15-  در بخش بهترین فیلم با موضوع دفاع مقدس
  از میان 6 کاندید دریافت جایزه
  -  حنانه – هروله – ساچمه –شناسایی-ناگهان تو گم شدی -درس
  دیپلم افتخار اهدا می شود به فرخ حنیفه نژاد زیبایی برای فیلم داستانی ساچمه
 تندیس جشنواره و مبلغ سی میلیون ریال و حمایت ازتولید اثر بعدی با موضوع دفاع مقدس اهدا می شود به  داریوش غذبانی برای فیلم داستانی حنانه
  16- در بخش بهترین مجری طرح یا تهیه کننده
 تندیس جشنواره و مبلغ  سی میلیون ریال  اهدا می شود به انجمن سینمای جوانان ایران - دفتر اردبیل
  17-   در بخش بهترین فیلم جشنواره
 تندیس جشنواره و مبلغ شصت میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی  اهدا می شود به  منوچهر رمضانی برای فیلم مستند  بازی های تنهایی
  18- جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران
  تندیس جشنواره وربع سکه بهار آزادی اهدا شد به فیلم دور یا نزدیک ساخته محمد حمزه ای
 برگزیدگان بخش جهان اسلام و آسیا
  لوح تقدیر در بخش مسابقه‌ی آسیا اهدا شد به فیلم:اسکله ی تنهاییساخته ی جک شی از کشور تایوان
  جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه‌ی آسیا  اهدا شد به فیلم  آت چاپار ساخته محمدرضا مهرآفرین از ایران
 لوح تقدیر در بخش مسابقه‌ی جهان اسلاماهدا شد به فیلم: تفتان ساخته: هوشنگ میرزایی  از ایران
 برگزیدگان بخش مسابقه بین الملل
 جایزه بهترین فیلمبرداری در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد بهشِین آتکینسون برای فیلم پنی دردسر ساز از آمریکا   
 جایزه بهترین تدوین در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد بهپائولا پاندولفو برای فیلم اکو از انگلستان                                                    
  جایزه بهترین فیلمنامه در بخش مسابقه بین الملل اهدا شد به وحید نیکخواه آزاد برای فیلم مادرانه از ایران      
  از میان چهار نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین پویانمایی مسابقه بین الملل
 فیلم های پویا نمایی :
 - بخش زایمان ساخته ی بهنام دلداده از ایران
 - یکشنبه ی سوم ساخته ی یوهان کوهن از آلمان
 - نامه ی زنان ساخته ی آگوستو زانُوِلو از فرانسه
 - مرد نورانی ساخته ی یوهان پابلو از آرژانتین
 دیپلم افتخار در این بخش اهدا شد به انیمیشن: بخش زایمان ساخته ی بهنام دلداده از ایران
 جایزه ی بهترین انیمیشن در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا شد به انیمیشن: نامه ی زنان ساخته ی آگوستو زانُوِلو از فرانسه
 از میان سه نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم تجربی مسابقه بین الملل
 فیلم های :
  - انفجار ساخته ی فرِی کریستوفر از استرالیا
 -  روایت معلق ساخته ی فرشاد ارشادی از ایران
 -  مِی فِلای ساخته ی حسین شایقی از ایران
 -  دیپلم افتخار در این بخش اهدا شد به فیلم:
 -انفجار ساخته ی فرِی کریستوفر از استرالیا
 -  جایزه ی بهترین فیلم تجربی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا شد به فیلم:مِی فِلای ساخته ی حسین شایقی از ایران
  از میان سه نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم مستند مسابقه بین الملل
 فیلم های :
 زمین هیچ کس ساخته ی مایکل گراورسن از انگلستان
  محمد کوچک ساخته ی اوستریک جِرد از هلند
 - سه مشت خاک ساخته ی یاسر خیر از ایران
 - دیپلم افتخار در این بخش اهدا می شود به فیلم:زمین هیچ کس ساخته ی مایکل گراورسن از انگلستان
 - جایزه ی بهترین فیلم تجربی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا می گردد به فیلم: محمد کوچک ساخته ی اوستریک جِرد از هلند
  از میان پنج نامزد دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم داستانی مسابقه بین الملل
 فیلم های :
 اکو ساخته ی آرنولد لوئیز از انگلستان
 ایمپرشن XPS ساخته ی تیام یابنده از ایران
 چگونه شما را دسته بندی کنم؟ ساخته ی گای دیسنت از اروگوئه
 تاکسی کلکته ساخته ی ویکرام داسگوپتا از کانادا
  اتوبوس آموزشی ساخته ی بنیامین گیلارد از فرانسه
 - دیپلم افتخار در این بخش اهدا می شود به فیلم: اکو ساخته ی آرنولد لوئیز از انگلستان
 - جایزه ی بهترین فیلم داستانی در بخش مسابقه ی بین الملل اعطا می گردد به فیلم:چگونه شما را دسته بندی کنم؟ ساخته ی گای دیسنت از اروگوئه
لوح ویژه هیات داوران بین الملل برای دبیر جشنواره سی ام
در ادامه مراسم و معرفی برگزیدگان جشنواره پائولا پالاسیوس داور اسپانیایی جشنواره به نمایندگی از داوران پشت تریبون قرار گرفت و از زحمات دست اندرکاران طی برگزاری سی دوره جشنواره قدردانی کرد.
متن کامل لوح داوران بخش بین الملل به شرح زیر است:
هیات داوران سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، مایل است لوح تقدیر خود را اهدا کند به تمامی دست اندرکارانی که طی این سی سال دربرگزاری جشنواره سهیم بودند و با فداکاری های خود در حیطه ی فیلم کوتاه، راه تعاملات فرهنگی را با سراسر جهان باز نمودند.

بخش افق نو و دبیران سه دهه جشنواره فیلم کوتاه تهران تقدیر شدند
همزمان با برگزاری آیین اختتامیه سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 5 کارگردان و تصویربردار افق نو تقدیر شد.
بخش اول که با نمایش کلیپی از بخش افق نو این دوره از جشنواره همراه بود پس از نمایش کلیپ زیبایی از معرفی کارگردان سربه مهر - هادی مقدم دوست، تنهای تنهای تنها - احسان عبدی پور، گهواره ای برای مادر - پناه برخدا رضایی، تصویربردار دربند، هومن بهمنش و تصویر بردار دهلیز، مهدی جعفری با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.
در ادامه مراسم با نمایش کلیپ 15 دقیقه ای مروری بر سه دوره جشنواره ساخته شده توسط آرش رصافی جشنواره فیلم کوتاه تهران از ابتدا تا کنون مرور شد و در این بخش نیز هاشم میرزاخانی؛ علیرضا رضا داد و حجت ا.. ایوبی از پرویزصمدی مقدم اولین دبیر جشنواره و دبیر دهه شصت جشنواره، محمدحسین صوفی دبیر دهه 70 و مجتبی اقدامی دبیر دهه 80 تشکر و قدردانی شد.
سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران توسط انجمن سنیمای جوانان ایران و به دبیری هاشم میرزاخانی از 22 تا 28 مهرماه در تهران برگزار شد.

دیدگاه‌ها

 • امیر مومنی اصل
  ۲:۰۳ ۳۰ مهر ۱۳۹۲

  سلام. متأسفانه جشنواره ها در ایران روز به روز و به شدت دارن افت می کنن،مخصوصاً جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و مخصوصاً جشنواره های انجمن سینمای جوانان ایران که هیچ کاری جز انتخاب غلط و ضایع کردن حق کسانی که به حق هستند و استحقاق دریافت جایزه را دارند را ضایع می کنند. واقعاً متأسفم. امیدوارم منتشرش کنید و به گوش مسئولان ارشد هم برسونید. متشکر.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
اخبار مرتبط
 • عدلی: وضعیت دفتر سینمای جوان اردبیل امیدوارکننده است

  عدلی: وضعیت دفتر سینمای جوان اردبیل امیدوارکننده است

  انجمن سینمای جوان اردبیل یکی از دفاتری است که امسال با چهار اثر به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا کرده بود. سعیده عدلی، سرپرست این انجمن درباره علت‌های پیشرفت این استان نسبت به سال‌های گذشته را توضیح می‌دهد.
 • علیرضا رئیسیان: فیلم کوتاه در سینما مثل رباعی در شعر است

  علیرضا رئیسیان: فیلم کوتاه در سینما مثل رباعی در شعر است

  علیرضا رییسیان را به عنوان کارگردان فیلم‌های بلند داستانی می‌شناسیم اما فعالیت اصلی او در مدیوم فیلم کوتاه در حوزه مستند است. او نزدیک به چهل فیلم کوتاه تهیه کرده و کارگردانی تعدادی از آن‌ها را هم خودش برعهده داشته. علیرضا رییسیان در زمان جنگ هم عکاس بوده است و درباره ساختار فیلم‌های مستند تا عکاسی نظرهایی دارد.
 • ایوبی: سینمای کوتاه و مستند را مدرسه سینمای ایران می‌دانیم

  ایوبی: سینمای کوتاه و مستند را مدرسه سینمای ایران می‌دانیم

  دکتر حجت‌اله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی، فیلمسازان کوتاه را نمایندگان مهم فرهنگ ایران معرفی کرد و تقسیم عادلانه امکانات سینمایی را مهم‌ترین هدف سازمان سینمایی دانست.
 • طهماسب صلح‌جو: حضور مخاطب به جشنواره اعتبار می‌دهد

  طهماسب صلح‌جو: حضور مخاطب به جشنواره اعتبار می‌دهد

  طهماسب صلح جو مدرس و کارشناس سینما در باره ارزیابیش درمورد نحوه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: جشنواره با حس و حال و شور و هیجان خوبی برگزارشد و جوان های فیلمساز با علاقه در جشنواره حضور داشتند و حضور جوان ها و علاقمندان در هر جشنواره ای به آن وزن و اهمیت می دهد. جشنواره بدون مخاطب فاقد اثر گذاری و کارکرد است.
 • غریب‌زاده: توجه به استاندارد پخش فیلم ویژگی جشنواره فیلم کوتاه

  غریب‌زاده: توجه به استاندارد پخش فیلم ویژگی جشنواره فیلم کوتاه

  داریوش غریب زاده فیلمساز و کارشناس سینمای کوتاه در باره ارزیابیش از برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی ملت با امکانات مطلوب و کیفیت خوب پخش فیلم ها در حد استانداردی بود و شکل برگزاری جشنواره به نحوی بود که می شود آن را با جشنواره های الف جهانی مقایسه کرد و شرکت کننده ای ندیدم که از برگزاری جشنواره ناراضی باشد.
آخرین خبرها