خارج از محدوده‌ها؛ یادداشتی از مرجان ریاحی

خارج از محدوده‌ها؛ یادداشتی از مرجان ریاحی

پرداختن به وضعیت زنان مستندساز ایرانی به جز موانع عمومی که بر سر راه نگاه تحلیلی به پدیده‌های فرهنگی کشور وجود دارد،‌ مشکلات دیگری هم دارد. مثلا اغلب موارد، منابع آماری دقیقی وجود ندارد که بتواند چشم‌اندازی کلی ارائه دهد و تنها می‌توان با اتکا به برخی آمارهای موجود که اغلب ناکافی هستند، تحلیل ارائه داد.
اسپانسرینگ در فیلم کوتاه؛ یادداشتی از محسن نبوی

اسپانسرینگ در فیلم کوتاه؛ یادداشتی از محسن نبوی

آنچه همواره در حیطه سینمای مستقل و کوتاه یکی از دغدغه‌های اصلی سازندگان فیلم را تشکیل داده، یافتن اسپانسر برای تولید اثرشان است.فیلمساز زمانی که در حیطه هنری خود دست به خلق می‌زند و دنیایی را بر روی کاغذ بنا می‌کند؛ باید برای به تصویر در آوردن آن تخیلات، پا در عرصه واقعی‌تری بگذارد.
آرشیو
آخرین خبرها