نگاهی به جشنواره «کل گراش»؛ یادداشتی از احسان شادمانی

نگاهی به جشنواره «کل گراش»؛ یادداشتی از احسان شادمانی

جشنواره «کل گراش» برای فیلمسازان جنوب کشور جشنواره‌ای خود جوش و صمیمی‌ست که هر چه دارد از زحمات دست اندکاران و متولیان‌اش است. بی‌شک با ملی شدن این جشنواره، می‌تواند گامی مهم در معرفی شهرستان گراش و البته اعتلای سطح فیلمسازی استان فارس بر دارد. نکته‌ای که داوران را شگفت زده کرده بود، انتخاب فیلم‌ها در مرحله بازبینی آثار بود.
آرشیو
آخرین خبرها