اصناف فیلم کوتاه و مستند در دوران جدید؛ یادداشتی از علی مصلح

اصناف فیلم کوتاه و مستند در دوران جدید؛ یادداشتی از علی مصلح

دوران جدیدی آغاز شده. دورانی که نویدبخش امید و نظم و انضباط است. قرار نیست تصمیم‌های یک شبه و ناگهانی سرنوشت افراد را تغییر دهد. سینماگران ایرانی دو سال پیش شاهد تعطیل شدن خانه‌شان بودند و وعده‌های متنوع و رنگارنگ برای بازگرداندن این خانه را دیگر باور نمی‌کنند.
آرشیو
آخرین خبرها