بردباری در سینمای مستند؛ یادداشتی از رایا نصیری

بردباری در سینمای مستند؛ یادداشتی از رایا نصیری

فیلمسازی که دچار دغدغه سوژه‌ای می‌شود، بهتر است با آرامش و تامل در مورد واقعه تحقیق کند و زیر و بم ماجرا را تحلیل و آن را برای خود فصل بندی کند .هر فصلی را با آیتم‌های مشخص مرزبندی و در مرحله فیلمنامه، فصل‌ها را کنار هم چیده و زبان ساختاری خود را پیدا کند تا ریتم مناسبی را برای بیان بدست آورد.
آرشیو
آخرین خبرها