نگاهی به فیلم کوتاه «درخت من» ساخته سارا سیادت‌نژاد

نگاهی به فیلم کوتاه «درخت من» ساخته سارا سیادت‌نژاد

زن نقاشی کنار ساحل دریا می‌خواهد تصویر یک درخت خشکیده را ثبت کند. به پای آن آب می‌ریزد و سپس در رویای خود شاخه‌های خشکیده را پر از برگ سبز می‌کند. اما این تنها یک رویاست و درخت بریده می‌شود. با این حال رویای نقاش، درخت بریده شده را به درختی واقعی تبدیل می‌کند.
آرشیو
آخرین خبرها