یک فیلم ایرانی در کالیفرنیا

یک فیلم ایرانی در کالیفرنیا

یک فیلم کوتاه ایرانی در پنجمین جشنواره بین‌الملل فیلم Garifuna کالیفرنیا حضور دارد.
سه فیلم ایرانی در جشنواره «روز زمین»

سه فیلم ایرانی در جشنواره «روز زمین»

سه فیلم ایرانی در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم «روز زمین» آمریکا حضور دارند.
چهار فیلم ایرانی در جشنواره فیلم‌های شرقی «ژنو»

چهار فیلم ایرانی در جشنواره فیلم‌های شرقی «ژنو»

چهار فیلم ایرانی به یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های شرقی «ژنو» سوئیس راه یافتند.
دو فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در فرانسه و آمریکا راه یافتند.
سه فیلم ایرانی در جشنواره «مینیاتور» کانادا

سه فیلم ایرانی در جشنواره «مینیاتور» کانادا

سه فیلم ایرانی به دومین جشنواره بین‌الملل فیلم‌های یک دقیقه‌ای «مینیاتور» کانادا راه یافتند.
سه مستند ایرانی در جشنواره «دادا صاحب پالکی» هند

سه مستند ایرانی در جشنواره «دادا صاحب پالکی» هند

سه مستند ایرانی به ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم «دادا صاحب پالکی» هند راه یافتند.
آثار زنان فیلمساز ایرانی در جشنواره زنان سوئد

آثار زنان فیلمساز ایرانی در جشنواره زنان سوئد

آثار پنج زن فیلمساز ایرانی در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های زنان سوئد به نمایش درمی‌آید.
مستند ایرانی در جشنواره «نیس» فرانسه

مستند ایرانی در جشنواره «نیس» فرانسه

یک مستند ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم «نیس» فرانسه حضور دارد.
یک فیلم کوتاه ایرانی در سه جشنواره جهانی

یک فیلم کوتاه ایرانی در سه جشنواره جهانی

یک فیلم کوتاه ایرانی به سه جشنواره آمریکایی راه یافته است.
چهار انیمیشن ایرانی در جشنواره کودکان کرواسی

چهار انیمیشن ایرانی در جشنواره کودکان کرواسی

چهار انیمیشن ایرانی به هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های انیمیشن کودکان و نوجوانان VAFI کرواسی راه یافتند.
دو فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در آمریکا و انگلستان راه یافتند.
یک فیلم کوتاه ایرانی در چهار جشنواره جهانی

یک فیلم کوتاه ایرانی در چهار جشنواره جهانی

یک فیلم کوتاه ایرانی به چهار جشنواره جهانی در آمریکا و کانادا راه یافت.
جشنواره آنلاین هند به ایران جایزه داد

جشنواره آنلاین هند به ایران جایزه داد

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ زنان آنلاین WHATASHORT هند به فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد.
آرشیو
آخرین خبرها