تندیس منبر طلایی جشنواره سینمای اسلامی برای«فرزندان‌آدم»

فرزندان آدممستند فرزندان آدم(محمد رضا فتحی نجفی) و مریم مقدس (شهریار بحرانی) برنده تندیس منبر طلایی نخستین جشنواره بین‌المللی سینمای اسلامی در قازان پایتخت تاتارستان روسیه شدند.

فرزندان آدم به عنوان بهترین فیلم مستند و فیلم مریم مقدس به عنوان فیلم هنری با بهترین سناریو شناخته شدند.

(مریم رضوی) که نقش حضرت مریم را در فیلم مریم مقدس ایفا کرده بود نیز از طرف داوران بعنوان بهترین هنرپیشه زن جشنواره برنده تندیس طلایی منبر طلایی معرفی شد.

(رسول احدی) فیلمبردار فیلم ایرانی انفجارهای زمان صلح نیز برنده تندیس منبر طلایی بهترین فیلمبرداری جشنواره شد.

فیلم آواره (گل اندام محبت اوا)،از تاجیکستان بخاطر انسانیت در هنر سینما و فیلم جادوگر(میرقاسم‌اف)،از آذربایجان نیز برنده تندیس منبر طلایی شدند.

جشنواره بین‌المللی سینمای اسلامی منبر طلایی از هفته گذشته در شهر قازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه آغاز شده بود و یکشنبه شب با معرفی آثار برتر پایان یافت.

فیلم‌های به نمایش در آمده در این جشنواره منعکس‌کننده ارزش‌های معنوی ،اخلاقی و سنت‌های فرهنگی اسلام ،از جمله ایده‌های صلح و انساندوستی بوده و توسط کارگردانان مسلمان و یا درباره مسلمانان ساخته شده اند.

شورای مفتی‌های روسیه و شرکت فیلمسازی ویدئویی جهان اسلام روسیه که مسئولیت برگزاری این جشنواره را برعهده داشتند در نظر دارند هر سال آن را در یکی از مناطق این کشور برگزار کنند.

 

 

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.