سه فیلم ایرانی در جشنواره «بیگ اسکای» آمریکا

سه فیلم ایرانی به نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند «بیگ اسکای» آمریکا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره مورد تایید اسکار و بزرگترین رویداد مستند ایالت مونتانای آمریکاست.
مستندهای: پریزاد ساخته مهدی ایمانی شهمیری، اسفوماتو ساخته امیرعلی میردریکوند و آزمایشگاه شماره ۲ ساخته مشترک ادریس عبدی و آواره عمر محصول مشترک ایران و عراق در جشنواره رقابت می‌کنند.
نوزدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های مستند «بیگ اسکای» آمریکا 18 تا 27 فوریه برگزار می‌شوند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.