افشارپور، مهائی و شاه‌حاتمی از جشنواره «روت ۶۶» آمریکا جایزه گرفتند

نسیم افشارپور، مهدی مهائی و سجاد شاه‌حاتمی از بیستمین جشنواره جهانی فیلم «روت ۶۶» آمریکا جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره با موضوع مسائل انسانی و حقوق بشر در ایالت ایلینوی، شهر اسپرینگ فیلد برگزار می‌شود.
جایزه بهترین بازیگر جشنواره به نسیم افشارپور برای بازی در فیلم کوتاه خانه بخت (عادل معشوری) اهدا شد. تاژبازی ساخته مهدی مهائی جایزه بهترین فیلم اول را گرفت و جایزه بهترین فیلم خارجی به آیدنتی‌بای ساخته سجاد شاه حاتمی رسید.
بیستمین جشنواره جهانی فیلم «روت ۶۶» آمریکا ۵ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها