فیلم‌های فربد اردبیلی و مصطفی صالحی نژاد در دو جشنواره جهانی

فیلم‌های فربد اردبیلی و مصطفی صالحی نژاد به دو جشنواره جهانی در آمریکا و بوسنی راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» یازدهمین جشنواره جهانی فیلم «ریچموند» آمریکا میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
جیغ زدن در تهران ممنوع ساخته فربد اردبیلی به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارد که 7 تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود.
همچنین مستند سه متر و چند سانت ساخته مصطفی صالحی نژاد به هفتمین جشنواره جهانی فیلم VIVA بوسنی راه یافت که 22 تا 26 سپتامبر برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها