جشنواره باستان‌شناسی آمریکا شش جایزه به فیلم‌های ایرانی داد

هفدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های باستان‌شناسی آمریکا شش جایزه به فیلم‌های ایرانی داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره فیلم‌هایی در رابطه با باستان شناسی، فرهنگ‌های باستانی و بومی و ... را به رقابت می‌گذارد.
جایزه بهترین فیلم ارزشمند برای فرهنگسازی عمومی و جایزه بهترین فیلم الهام بخش جشنواره به مستند اسفوماتو ساخته امیرعلی میردریکوند اهدا شد. جایزه بهترین روایت به ساروو ساخته محمد عبدالهی اهدا شد.
جایزه بهترین فیلمبرداری به احسان عمیدیان برای فیلمبرداری مستند دهسلم تعلق گرفت و در بخش بهترین موسیقی ساروو ساخته محمد عبدالهی و اسفوماتو با آهنگسازی امید محرابی جایزه گرفتند.
هفدهمین جشنواره جهانی فیلم‌های باستان‌شناسی آمریکا 3 تا 7 ژوئیه برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها