مستندهای مصطفی صالحی‌نژاد و ابوالفضل طالونی در جشنواره Sebastopol

مستندهای مصطفی صالحی‌نژاد و ابوالفضل طالونی به چهاردهمین جشنواره مستند Sebastopol آمریکا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره در بخش مستند کوتاه مورد تایید آکادمی اسکار است.
سه متر و چند سانت ساخته مصطفی صالحی‌نژاد و یک اسب خون بیشتری از انسان دارد ساخته ابوالفضل طالونی به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارند.
سه متر و چند سانت درباره افرادی است که به صورت داوطلبانه، فوت شدگان ناشی از کرونا را پیش از دفن، غسل می‌دهند.
یک اسب خون بیشتری از انسان دارد نیز درباره یک زوج مسن آذری است که تهران را ترک می‌کنند و به زادگاه ایده آل خود در نزدیکی مرز کشور ترکیه بازمی‌گردند. اما رویای دستیابی به آرامش در دوران بازنشستگی آنها در حالی در هم می‌شکند که آنها متوجه می‌شوند که روستای آنها به دروازه قاچاق به اروپا تبدیل شده و همه کسانی که آنها می‌شناسند در این ماجرا درگیر هستند.
چهاردهمین جشنواره مستند Sebastopol آمریکا 10 تا 13 ژوئن برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها