محمد هرمزی از جشنواره Fayetteville آمریکا جایزه گرفت

محمد هرمزی از دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم Fayetteville آمریکا جایزه گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنوار در این دوره به یک فیلم کوتاه ایرانی جایزه داد. جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره به نهان ساخته محمد هرمزی به نمایندگی از ایران اهدا شد.
دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم Fayetteville آمریکا 5 تا 14 نوامبر برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها