سه فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره «چالش صدا و تصویر» ماکائو چین

سه فیلم کوتاه ایرانی به یازدهمین جشنواره جهانی «چالش صدا و تصویر» ماکائو چین راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره باهدف تقویت سینما در منطقه و با تمرکز بر نمایش آثار حرفه‌ای و آماتور از سراسر جهان برگزار می‌شود.
سور بز ساخته سعید زمانیان، ملاقات ساخته آریان گل صورت و سالمندان ساخته مشترک پریسا صدائی آذر و رامین فرزانه به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارند.
یازدهمین جشنواره جهانی «چالش صدا و تصویر» ماکائو چین 1 تا 8 دسامبر برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.