صابر مصطفی پور و احسان شادمانی از جشنواره «بوردو» فرانسه جایزه گرفتند

صابر مصطفی پور و احسان شادمانی از نخستین جشنواره جهانی «بوردو» فرانسه جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره در دو بخش فیلم‌های یک دقیقه‌ای و فیلم‌های بالاتر از یک ‌دقیقه با رعایت پروتکل بهداشتی بصورت فیزیکی برگزار شد.
جایزه بزرگ جشنواره به فیلم کوتاه پری دریایی ساخته صابر مصطفی پور اهدا شد و بالین ساخته احسان شادمانی جایزه بهترین فیلم تجربی بالاتر از یک دقیقه را دریافت کرد.
جشنواره ۲۳ اکتبر برگزیدگانش را معرفی کرد. 

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها