جشنواره «عشق» آمریکا 3 جایزه به ایران داد

سه فیلم ایرانی از پنجمین جشنواره جهانی فیلم «عشق» آمریکا جایزه گرفتند. 
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره با هدف به نمایش گذاشتن فیلم‌هایی که مردم جهان را به لحاظ احساسی به هم نزدیک‌تر کند برگزار می‌شود.
جایزه بهترین مستند بلند خارجی به دست‌ها ساخته پرویز رجایی اهدا شد. جایزه بهترین فیلم کوتاه خارجی به محفظه ساخته محمد طالبی رسید و من آلیس نیستم ولی اینجا سرزمین عجایب است ساخته مهدیه‌سادات احمدی‌سلیمان جایزه بهترین انیمیشن جشنواره را گرفت.
پنجمین جشنواره جهانی فیلم «عشق» آمریکا ۱۶ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰ برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها