بهزاد خداویسی از جشنواره di Castel volturno ایتالیا جایزه گرفت

بهزاد خداویسی از دومین جشنواره جهانی فیلم di Castel volturno در شهر ناپلی ایتالیا جایزه گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره در دومین دوره‌اش به فیلم ایرانی جایزه داد.
جایزه بهترین کارگردانی جشنواره به بهزاد خداویسی برای فیلم کوتاه همقفس اهدا شد.
دومین جشنواره جهانی فیلم di Castel volturno  از 11 تا 15 نوامبر در شهر ناپلی ایتالیا برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها