رضا علیپور از جشنواره استعدادهای مستقل آمریکا جایزه گرفت

رضا علیپور از نخستین جشنواره جهانی ماهیانه استعدادهای مستقل آمریکا جایزه گرفت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره با هدف حمایت از سینمای مستقل هر ماه برگزیدگانش را معرفی می‌کند.
فیلم کوتاه رازی در میان نیست ساخته رضا علیپور جایزه بهترین فیلم اول ماه آوریل را دریافت کرد.
ضمن اینکه برگزیدگان هر ماه به رقابت نهایی سالیانه جشنواره راه خواهند یافت.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.