فیلم کوتاه روناک جعفری در جشنواره «ایرواین» آمریکا

فیلم کوتاه روناک جعفری به هشتمین جشنواره جهانی فیلم «ایرواین» آمریکا راه یافت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره که با هدف کشف استعدادهای ناشناخته برگزار می‌شود؛ در این دوره میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
فیلم کوتاه بدل ساخته روناک جعفری به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارد.
هشتمین جشنواره جهانی فیلم «ایرواین» آمریکا از ٢٢ تا ٢٨ مارس برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.