«محسن استادعلی» رییس انجمن صنفی کارگردانان مستند شد

«محسن استادعلی» به عنوان رییس انجمن صنفی کارگردانان مستند انتخاب شد. 
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» در نخستین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کارگردانان مستند؛ رییس، دبیر، خزانه دار و سخنگوی این انجمن انتخاب و معرفی شدند.
در این جلسه با رای اکثریت اعضا محسن استادعلی به عنوان رییس هیات مدیره، بابک بهداد نایب رییس، مهدی اسدی خزانه دار، آرش اسحاقی دبیر و هادی معصوم‌دوست به عنوان سخنگو انتخاب شدند.
پیش از این در مجمع عمومی انجمن صنفی کارگردانان مستند که در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۷ برگزار شد محسن استادعلی، بابک بهداد، مهدی اسدی، آرش اسحاقی، هادی معصوم دوست به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و کامیار فاروقی به عنوان بازرس با رای مستقیم اعضای صنف انتخاب شده بودند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها