آیت اسدی‌رهبر و پدرام گنجی از جوایز مستقل لس آنجلس جایزه گرفتند

آیت اسدی‌رهبر و پدرام گنجی از جوایز مستقل فیلم کوتاه لس آنجلس جایزه گرفتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جوایز که به صورت ماهیانه برگزار می‌شود؛ به دو فیلم کوتاه ایرانی در ماه آگوست جایزه داد.
جایزه بهترین فیلم ماه آگوست به راحیل ساخته آیت اسدی رهبر اهدا شد و جایزه بهترین فیلم کوتاه درام به طبقه چهارم ساخته پدرام گنجی رسید.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها