دهمین «جشن مستقل سینمای مستند» فراخوان داد

فراخوان دریافت آثار متقاضی شرکت در دهمین جشن مستقل سینمای مستند منتشر شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از دبیرخانه، بدین وسیله از متقاضیان شرکت در این آیین دعوت می‌شود تا پس از مطالعه اساسنامه و آیین نامه جشن براساس اصول تصریح شده نسبت به ثبت نام اینترنتی یا حضور در دبیرخانه جشن اقدام نمایند.
متقاضیان از تاریخ ۹ تیر ماه لغایت ۲۳ تیر ماه فرصت ثبت نام دارند.
جهت اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس www.idiaward.com مراجعه کنید یا با شماره تلفن ۶۶۴۱۹۱۹۷ تماس حاصل نمایید.
جشن مستقل سینمای مستند ایران ۱۳شهریور ماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها