پنج فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی

پنج فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در هند و یونان راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» پانزدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه Kalpanirjhar هند میزبان سه فیلم کوتاه ایرانی است.
از حسکه با عشق ساخته محمد فراهانی، آن مرد با اسب آمد ساخته حسین ربیعی دستجردی و سایه‌ای از عشق به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند. جشنواره جهانی فیلم کوتاه Kalpanirjhar هند1 تا 5 دسامبر برگزار می‌شود.
همچنین دو فیلم کوتاه ایرانی به هفدهمین جشنواره جهانی فیلم Camera Zizanio  یونان راه یافتند. مفهوم آلودگی من ساخته زانیار محمدی نیکو و آبی ساخته آرمین محمودی به نمایندگی از ایران در این جشنواره حاضرند.  
جشنواره جهانی فیلم Camera Zizanio  یونان2 تا 9 دسامبر برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.