معاونان سازمان سینمایی منصوب شدند

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری با صدور احکامی مدیران سینمایی کشور را در دوره جدید معرفی کرد و همگی آنان را مسئول طراحی و اجرای برنامه های توسعه محور سینمای ایران دانست.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری ، محمد مهدی حیدریان در این احکام ضمن تأکید بر نقش سینمای حرفه ای،برهمیاری و کمک به توانمند شدن بخش خصوصی تاکید کرده و اضافه کرده است؛نیاز سینمای امروز ایران تعامل درون و بیرون سینما در جهت کسب سهم از بازار تصویری دنیاست.
رییس سازمان سینمایی با تقدیر از حبیب ایل بیگی معاون سابق ارزشیابی و نظارت، ابراهیم داروغه زاده را به عنوان  معاون ارزشیابی و نظارت منصوب کرد.

متن حکم صادر شده به این شرح است:
جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه زاده؛نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت امور فرهنگی و هنری،به موجب این حکم به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت منصوب می شوید؛ صیانت از ارزشهای فرهنگی ایرانی اسلامی ،استقرار روشهای متناسب برای تولید آثار ارزشمند ،تقویت فضای تعامل و اعتماد متقابل با فیلم سازان،حرکت به سمت استقرار نظام حرفه ای در حوزه تولید و پخش فیلم،زمینه سازی برای تولید آثار با مضامین متنوع و ژانرهای مختلف،ایجاد موسسات تخصصی برای طراحی و تولید مضمون و محتوای سینمایی ،صیانت از حقوق پدید آورندگان و مالکان آثار،تامین شرایط ورود هنرمندان جوان و خلاق به عرصه فیلم سازی،ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاری،از جمله اولویت هایی است که انتظار دارد تا با همکاری و تعامل موثر با مراکز شرکت ها ،تشکل ها و صنوف و با جلب همکاری نهادهای مرتبط انجام گیرد؛توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.
همچنین، با تقدیر از  نصرت اله مرادی ، رمضانعلی حیدری خلیلی به عنوان  معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.

در متن حکم رمضانعلی حیدری خلیلی آمده است:
جناب آقای حیدری خلیلی؛ نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت امور فرهنگی و هنری، به موجب این حکم به عنوان  معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب می شوید؛بهره گیری از تمام ظرفیت ها و سرمایه انسانی متخصص و روز آمدی نظام برنامه ریزی،اداری و مالی ، ارتقای سطح معیشتی و رفاهی کارکنان، توجه به منافع و مصالح و پشتیبانی همه جانبه از اجرای برنامه ها و پایش عملکردی سازمان،تعامل فعال باسازمان برنامه و بودجه و ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و راه اندازی دبیرخانه جامع موسسات تابعه، از جمله اولویت هایی است که انتظار دارد تا با همکاری و تعامل موثر با حوزه های مربوط در سطوح سازمان و وزارتخانه انجام گیرد؛توفیقات روز ا فزونتان را از خداوند متعال خواستارم.
محمود اربابی نیز به عنوان  معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب شد تا مأموریت تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران را در کنار مأموریت های مهم دیگر به سرانجام برساند.

در متن حکم محمود اربابی  آمده است:
جناب آقای دکتر محمود اربابی؛نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی در مدیریت امور فرهنگی و هنری،به موجب این حکم به عنوان  معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منصوب می شوید؛برنامه ریزی و بهره گیری از کلیه ظرفیت های موجود برای تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی سینمای ایران، استاندارد سازی و توسعه فناوری و زیرساخت های سینمایی،ارتباط فعال با مراکز علمی،پژوهشی،دانشگاهی و حوزوی،تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه آموزش و پشتیبانی فنی سینمایی،از جمله اولویت هایی است که انتظار دارد تا با همکاری و تعامل موثر با مراکز فعال در این بخش و با جلب همکاری و حمایت نهادهای مرتبط انجام گیرد؛توفیقات روز افزونتان را از خداوند متعال خواستارم.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.