چهار فیلم ایرانی در پنج جشنواره جهانی

چهار فیلم کوتاه ایرانی به پنج جشنواره جهانی در اسپانیا، نیجریه،‌ آمریکا و نروژ راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» اردوگاه پناهندگان ساخته سعید نقویان به چهاردهمین جشنواره Ko & Digital  بارسلونا اسپانیا که در تاریخ 7 تا 16 نوامبر برگزار می‌شود و ششمین جشنواره فیلم آفریقا در کشور نیجریه راه یافت.
فیلم کوتاه ماهی ساخته سامان حسین پور به نهمین جشنواره «آب بزرگ» در آمریکا راه پیدا کرد. این جشنواره 9 تا 13 نوامبر بگزار خواهد شد.
نفس ساخته منا مرادی به جشنواره West Nordic در نروژ راه پیدا کرد؛ که 20 تا 22 اکتبر برگزار می‌شود.
پژواک ساخته عباس سام در جشنواره فیلم ibizacinefest کشور اسپانیا حضور دارد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها