«مسعود امینی تیرانی» رئیس انجمن فیلم کوتاه شد

اعضای جدید هیات مدیره «ایسفا» منصوب شدند و مسعود امینی تیرانی به عنوان رئیس هیات مدیره جدید انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» نخستین جلسه رسمی هیات مدیره‌ جدید انجمن فیلم کوتاه ایران با حضور تمام اعضای منتخب در خانه سینما برگزار شد.
در این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره‌ جدید و قدیم برگزار شد، مسعود امینی تیرانی به اتفاق آرا به عنوان رییس هیات مدیره جدید «ایسفا» انتخاب شد. همچنین در این جلسه از زحمات و تلاش های هیات مدیره‌ قدیم قدردانی شد.
اعضای هیات مدیره جدید «ایسفا» شامل آرش رصافی به عنوان نایب رییس، بهمن دادفر به عنوان دبیر، کاوه قهرمان به عنوان خزانه دار و مرضیه وفامهر به عنوان سخنگوی انجمن فیلم کوتاه ایران انتخاب شدند.
دیگر اعضای هیات مدیره‌ انجمن فیلم کوتاه ایران را امیر توده روستا و کاظم ملایی تشکیل می دهند و عماد خدابخش به عنوان بازرس انجمن فعالیت خواهد کرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها