«منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد

در پی استعفای سیدرضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، «منوچهر شاهسواری» مدیرعامل خانه سینما شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» آتیلا پسیانی سخنگوی هیات مدیره خانه سینما با اعلام استعفای رضا میرکریمی در اواخر سال گذشته گفت: منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما شد.
در پی استعفای سید رضا میرکریمی که از اواخر سال گذشته طرح شده بود، هیات مدیره با قدردانی از تلاش های صادقانه و فعالیت های موثر ایشان در امور اجرائی خانه سینما، با استعفای ایشان از مدیر عاملی خانه سینما موافقت کرد.
بنا براین گزارش هیات مدیره پس از بررسی های همه جانبه، منوچهر شاهسواری را به مقام مدیر عاملی خانه سینما منصوب کرد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها