سه فیلم از «هوشنگ میرزایی» در جشنواره کالچرآنپلاگد هند

سه فیلم کوتاه و مستند از ساخته‌های هوشنگ میرزایی به هفتمین جشنواره بین‌المللی «کالچرآنپلاگد» هند راه یافت.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره دارای بخش‌های متنوع موضوعی است و در هر بخش با موضوعات جنگ، حقوق بشر، موضوعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فیلم‌هایی از سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد.
باخدا می رقصم، تفتان و چیزی شبیه چشمهایم هر سه ساخته هوشنگ میرزایی ماه ژوئن به نمایندگی از ایران در این رویداد به نمایش درمی‌آیند.
این جشنواره که بصورت آنلاین نیز برگزار می‌شود از سال 2008 تاکنون 64 میلیون نفر بازدید کننده از 39 هزار شهر دنیا و 231 کشور داشته است.
مخاطبان این جشنواره عمدتا از اساتید، دانشجویان، فعالان انسان شناسی و مردم شناسی محققان و دانشمندان رشته‌های گوناگون علمی و تحقیقاتی هستند که با اهداف فرهنگی و پژوهشی فیلم‌های این جشنواره را دنبال می‌کنند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها