سه فیلم ایرانی در جشنواره «بروکلین»

سه فیلم ایرانی به جشنواره بین‌المللی فیلم «بروکلین» آمریکا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این جشنواره با هدف پیشبرد منافع عمومی فیلم‌ها و تولیدات مستقل فیلم و جلب ‌توجه سراسر جهان به بروکلین به عنوان یک مرکز سینمایی برگزار می‌شود.
فردای دیروز ساخته بهزاد مولود، از سرزمین‌های شرقی ساخته سارا طبیب زاده و گمیچی ساخته مجید اسماعیلی پارسا به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارند.
جشنواره بین‌المللی فیلم «بروکلین» 3 تا 12 ژوئن در آمریکا برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها