سرگردانی فیلمسازان در کیش

شصت و پنج فیلمساز که به دعوت نخستین جشنواره فیلم موج به جزیره کیش سفر کرده‌اند؛ سرگردانند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» محمد فراهانی یکی از فیلمسازان حاضر در این جشنواره خبر داد: شب گذشته که ما به کیش رسیدیم، متوجه شدیم جشنواره چند کانکس خارج از منطقه شهری برای اقامت فیلمسازان در نظر گرفته است.
در این کانکس‌ها هیچ گونه امکانات رفاهی برای فیلمسازان وجود ندارد. به همین دلیل صبح امروز مقابل سازمان منطقه آزاد کیش تجمع کردیم.
یکی دیگر از فیلمسازان حاضر در کیش توضیح داد: ما با سعید دهقانی مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش درباره وضعیت فیلمسازان صحبت کردیم و توضیح دادیم این اسکان در شان فیلمسازان نیست.
ایشان به ما پاسخ دادند از ابتدا به ابراهیم حصاری دبیر جشنواره اعلام کرده‌اند که امکان پذیرایی از فیلمسازان را ندارند.
گفتنی است بسیاری از فیلمسازان حاضر در این جشنواره تقاضای بازگشت به شهرهایشان را دارند.
 نخستین جشنواره فیلم کوتاه موج با هدف ایجاد پیوندی نو میان ادبیات غنی معاصر و کهن ایران زمین  با هنر سینما در مضمون پند و اندرز و پند آموزی با نگاهی باز و نو به هر آنچه پیرامون این موضوع وجود دارد برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها