سیمرغ فیلم کوتاه باز می‌گردد

سیمرغ فیلم کوتاه به جشنواره‌ بین‌المللی فیلم فجر برمی‌گردد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» کارگروه پیگیری مطالبات فیلم کوتاه خطاب به فیلمسازان و فعالین فیلم کوتاه ایران در بیانیه‌ای با تشکر از مسئولان سازمان سینمایی و شخص حجت‌الله ایوبی اعلام کرد: خبر خوبمان برای اهالی فیلم کوتاه، بازگشت دوباره‌ سیمرغ فیلم کوتاه به جشنواره‌ی بین‌المللی فجر است که با مساعدت سازمان سینمایی و مدیر عامل خانه‌ سینما و دست اندرکاران برگزاری جشنواره‌ فجر، در نخستین قدم، به عیدی در خوری در پاسخ به مطالبات شما عزیزان هنرمند فیلم کوتاه تبدیل شد.
همین طور پیشنهادات زیر در جلسات کارگروه با مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران جهت ارسال به ریاست سازمان سینمایی مورد توافق طرفین واقع گردید:

الف-برای حضور در بخش جشنواره‌ی ملی فجر، در بهمن ماه آینده، تا سقف ده فیلم منتخب از جشن مستقل فیلم کوتاه خانه‌ی سینما (آکادمی ایسفا) و تا سقف ده فیلم برتر منتخب جشنواره ی فیلم کوتاه تهران، از طرف انجمن سینمای جوانان با ﺯﻣﺎنی کم‌تر از 30 دقیقه به دبیرخانه فجر معرفی شود.
توضیح- در مورد ساز و کار انتخاب فیلم‌های مذکور، صنف فیلم کوتاه ایران و انجمن سینمای جوانان ایران هر کدام مستقل و با تصمیم گیری خود عمل خواهند کرد.
نکته ١- در صورتی که صنف فیلم کوتاه ایران و انجمن سینمای جوانان ایران، هر کدام تعدادی کمتر از ١٠ فیلم انتخاب کردند، به سبب حفظ کیفیت آثار در جشنواره‌ی ملی، حضور تعداد کمتر از ٢٠ فیلم از سینمای کوتاه ایران بلا مانع خواهد بود.

نکته ٢- دبیر فیلم کوتاه جشنواره‌ی فجر در بخش ملی، مستقلا و با نظر دبیر جشنواره فجر انتخاب خواهد شد.

نکته ٣- تعداد و شکل هیات داوری فیلم کوتاه به شکل زیر پیشنهاد شد: با معرفی دو نفر از ایسفا(صنف فیلم کوتاه ایران) و معرفی دو نفر از انجمن سینمای جوانان ایران و معرفی یک نفر از طرف دبیر جشنواره ی فجر و مجموعا ٥ نفر که همگی با تایید دبیر محترم جشنواره رسمیت خواهند یافت.

نکته ٤- در بخش ملی فجر ۲ ﺳﻴﻤﺮﻍ پیشنهاد شد

و یک دیپلم افتخار شامل

 ۱ سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم کوتاه

 ۲ سیمرغ بهترین نگاه نو(سینما آینده)

و٣- ﺩﻳﭙﻠﻢ اﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ سینمایی.

نکته ٥- گروهی برای تعیین جزییات بیشتر این آیین نامه اجرایی، متشکل از اعضایی از طرف انجمن سینمای جوانان ایران و کارگروه مذکور معرفی گردد تا با هماهنگی مسئولین برگزاری جشنواره، آیین‌نامه‌ی دقیق‌تر و جامع تری در آینده‌ی نزدیک فراهم شود.

نکته ٦- همین طور، از آنجا که ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ساز و کاری قبلا از طرف جشنواره طراحی شده است(با اهدای یک سیمرغ بین المللی کوتاه) کارگروه مذکور، تا بازگشت آقای میرکریمی، دبیر بخش بین الملل جشنواره ی فجر از سفر به انتظار خواهد ماند تا با رایزنی مطلع شود که ایشان برای این بخش چه ﺳﺎﺯﻭ ﻛﺎﺭی ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩه‌اند و سپس اگر پیشنهادی داشت ارائه خواهد داد.

ب-در بخش تولید سالانه‌ی فیلم کوتاه ظرفیت کشور و بودجه‌ی مستقل تولید مورد بررسی قرار گرفت که:

١- با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ‌ﻫﺎﻱ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪ‌اﻱ (۳۰۰ﻓﻴﻟﻢ ﺳﺎﺯ )، ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ‌اﻱ (۴۰۰ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺯ ) و ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ (۱۰۰۰ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺯ) کارگروه مذکور، ﺣﺪاﻛﺛﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺭا ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 95 اﺯ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺯاﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻮﺗﺎﻩ در امر تخصیص بودجه خواستار شد، که با اعلام رسمی رقم مذکور برای شفاف‌سازی در بین فیلم‌سازان کوتاه ایران توسط آن سازمان محترم به وقوع بپیوندد.

٢- همچنین تقاضای کارگروه مذکور، مبنی بر تفکیک بودجه تولید از کل بودجه بطور کامل و پرداخت آن ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ‌ی ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺧﺎﺭﺝ اﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ‌ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭی و ﺁﻣﻮﺯﺵ انجمن سینمای جوانان ایران، موضوع مهم مورد توافق بین کارگروه و مدیریت محترم انجمن بود.

ج-حمایت از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ اﻭﻝ مورد گفتگو قرار گرفت ﻛﻪ پیشنهاد شد حمایت از فیلم اولی‌ها در انجمن سینمای جوانان ایران مورد کارشناسی و بررسی قرار بگیرد.

دلایل پیشنهاد مذکور به شرح زیر است:

١- شناخت سینمای جوان از این فیلم‌سازان جوان به مراتب بیشتر از سایر نهادهای مرتبط است و انجمن سینمای جوان بعلت جذب بیشتر فیلمسازان مستعد جوان قدرت استعداد یابی بیشتری از سایرین داراست و این تصمیم به جلوگیری از تضیع حق فرصت‌ها برای جوانان کمک خواهد کرد.

٢- در عین حال این مهم و ایجاد مدیریتی واحد بین فیلم کوتاه و فیلم اول، می تواند به سیاست گذاری یک پارچه تر و افزایش کیفیت مجموعه‌ی آثار بینجامد و همراه با کمک شایان به آینده‌ی سینمای هنری-حرفه‌ایی کشور، به جوان سازی صحیح در ساختار سینمای ایران دست یابد.

د- و ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‌ی ﻣﺪﺭﺳﻪ ی ملی پیشنهاد شد بندی به آیین‌نامه‌ی ثبت نام و ورود به مدرسه ملی سینما اضافه شود تا هم جلوی موازی کاری احتمالی بین دو نهاد گرفته شود و هم جایگاه مدرسه‌ی ملی بعنوان نهادی حرفه‌ای‌تر تعریف شود. در عین حال سینمای جوان بعنوان بزرگترین مرکز حامی جوانان سینمای ایران از انتقال تجربه‌ی مدرسه‌ی ملی بهره مند گردد.

بند مورد توافق بین کارگروه و انجمن سینمای جوانان ایران به قرار زیر است:

*عزیزانی که دوره‌های سینمای جوانان ایران(علی الخصوص) و یا دانشگاه‌های سینمایی کشور(هم ملی، هم غیر انتفاعی) را گذرانده‌اند صاحب امتیازهای ویژه در هر بخش، برای ورود به آن مدرسه خواهند بود و سوابق کاری داوطلبان هم برای ارزیابی دریافت شود.

در پایان، کار گروه مذکور ضمن ارائه این پیشنهادات همچنان برای پیگیری‌های بعدی مسایل مطروحه، همراه انجمن سینمای جوانان ایران متشکل باقی خواهد ماند و برای تشکیل جلسه‌ایی مشترک با حضور انجمن مذکور و ریاست سازمان سینمایی کشور بزودی و در اسرع وقت اقدام خواهد کرد.
کارگروه پیگیری مطالبات شما همکاران عزیزمان امیدوار است بتواند مطالبات شما را به سرانجامی مطلوب با همیاری مدیران دلسوز سینمایی کشورمان تبدیل کند و قطعا در این راه خطیر نیازمند پیشنهادات و یاری شما هنرمندان و فعالین بی ادعای فیلم کوتاه ایران است.

اعضای کارگروه پیگیری مطالبات فیلم‌سازان فیلم کوتاه ایران بر اساس حروف الفبا:
فرهنگ آدمیت، امیرعلی اعلایی، ایرج سالاروند، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی، مریم فخیمی و اعظم نجفیان.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها