جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان سينمايی شد

جواد طوسی رییس شورای مرکزی انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايی ايران شد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» انتخابات داخلی شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با حضور هفت برگزیده مجمع عمومی و بازرس انجمن در خانه سینما برگزار شد.
در پایان این جلسه جواد طوسی به عنوان رییس شورای مرکزی، رضا درستکار به عنوان نایب رییس، علی علايي به عنوان خزانه دار و کامران ملکی به عنوان مسئول ارتباطات انجمن انتخاب شدند. همچنین زهرا مشتاق به عنوان منشی شورای مرکزی برگزیده شد.
در این جلسه شاهین امین نیز به عنوان سردبیر سایت انجمن انتخاب شد.
جواد طوسی، رضا درستکار، كامران ملکی، علی علایی، شاهين امین، زهرا مشتاق و کیوان کثیریان اعضای شورای مرکزی انجمن در دوره جدید هستند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها