فیلم کوتاه «خویش انداز» در سه جشنواره

فیلم کوتاه خویش انداز ساخته علی عرفان فرهادی به سه جشنواره جهانی در نیوزلند، مصر و ایتالیا راه یافته است.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» این فیلم در نخستین جشنواره فیلم کوتاه Arohanui نیوزلند، سومین جشنواره فیلم قبیله مصر و دومین جشنواره Pigrecozen ایتالیا حضور داشت.
خویش انداز روایت حضور جمعی از بازدیدکنندگان از محل نگهداری کودکان سرطانی است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها