دو فیلم کوتاه ایرانی در دو جشنواره جهانی

دو فیلم کوتاه ایرانی به دو جشنواره جهانی در آمریکا و استرالیا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره بین‌المللی فیلم ۴۰۱ واشنگتن میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
فیلم کوتاه برگ‌های پاییزی ساخته سامان حسین پور به نمایندگی از ایران در این رویداد حضور دارد.
جشنواره بین‌المللی فیلم ۴۰۱ واشنگتن آثار منتخب را روز ۱۴ نوامبر به نمایش می‌گذارد.
همچنین فیلم کوتاه یک دقیقه‌ای مورچه ساخته حسن نجم آبادی در جشنواره buckshot استرالیا حضور دارد و ۱۲ سپتامبر به نمایش درمی‎آید.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها