تغییر در ترکیب هیات مدیره انجمن مستندسازان

ترکیب هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران تغییراتی کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه»با توجه به پذیرش استعفای ناصر صفاریان از عضویت در ترکیب هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران، از عضو علی البدل اول،هادی آفریده دعوت شد تا در ترکیب هیات مدیره حضور یابد.
با پذیرش هادی آفریده از دعوت هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران اولین جلسه هیات مدیره با حضور عضو جدید 2 تیر ماه برگزار شد.
در حال حاضر ترکیب هیات مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران متشکل از : ابراهیم مختاری – بهرام عظیم پور – ناهید رضایی– هادی آفریده و مهرداد زاهدیان است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها