سه فیلم کوتاه ایرانی در سه جشنواره جهانی

سه فیلم کوتاه ایرانی به سه جشنواره جهانی در آمریکا و آلمان راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره Northside بروکلین میزبان یک فیلم کوتاه ایرانی است.
می‌خورد بر بام خانه ساخته تیمور قادری به نمایندگی از ایران در جشنواره حضور دارد. جشنواره Northside طی دور روز 11 و 12 ژوئن برگزار می‌شود.
همچنین انار میوه بهشت است ساخته تیمور قادری در هفدهمین جشنواره فیلم‌های کودکان هامبورگ که از 7 تا 14 ژوئن در آلمان برگزار می‌شود؛ حضور دارد.
یک هیچ ساخته سامان حسین پور نیز به هجدهمین جشنواره بین‌المللی هنر Des Moines راه یافت. این جشنواره 26 تا 28 ژوئن در آمریکا برگزار می‌شود.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.