غرفه ایران در بازار کن خالی است!

در سه روز اول برپایی جشنواره‌ فیلم کن، غرفه ایران در بازار این رویداد هنری به زعم یکی از حاضران محلی برای استراحت و گپ دیگر غرفه‌داران تبدیل شده است!
یکی از حاضران در کن با ارسال این عکس در گروه «دنیای تصویر» وایبر در ذیل آن نوشته است: «اینجا غرفه سینمای ایران است، روز دوم جشنواره. محل استراحت و گپ و گفت بقیه غرفه‌دارن. هنوز اثری از ایرانی‌ها نیست.»
در غرفه سینمای ایران طبق آنچه در سایت بازار کن آمده قرار است که سازمان سینمایی، فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سه موسسه انیمیشن حضور پیدا کنند. 
تاکنون در تاریخ بازار کن سابقه نداشته است که چنین اتفاقی بیفتد و در نهایت هیچ‌کدام از نمایندگان مربوطه سازمان‌هایی که قرار بوده است در غرفه سینمای ایران حضور داشته باشند هم حضور نداشته باشند.
گفته می‌شود که هزینه این غرفه 30 هزار یورو بوده است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها