چهار فیلم ایرانی در سه جشنواره جهانی

چهار فیلم ایرانی به سه جشنواره جهانی در گرجستان، آمریکا و ایتالیا راه یافتند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» دو فیلم ایرانی در دومین جشنواره فیلم Milledgeville گرجستان حضور دارند.
فیلم‌های یک هیچ ساخته سامان حسین پور و دختر آت آشغالی ساخته محمد زارع به نمایندگی از ایران در جشنواره به نمایش درمی‌آیند.
جشنواره فیلم SPIFFY آمریکا میزبان صدای جاده ساخته برزان رستمی است.
همچنین آپارتمان مورچه‌ها ساخته توفیق امانی و صدای جاده ساخته برزان رستمی در پنجمین جشنواره Kalat Nissa ایتالیا حضور دارند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.