اعضای جدید هیات مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستند انتخاب شدند

مرتضی رزاق کریمی، جعفر صانعی مقدم، سعید رشتیان،حسین حقگو و علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن تهیه‌کنندگان مستند معرفی شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» مجمع عمومی عادی انجمن تهیه کنندگان مستند ،ساعت 18:30 روز چهارشنبه 7 آبان ماه 93، با حضور اعضای هیات مدیره قبلی یعنی جعفر صانعی مقدم، حسین حقگو، محمدرضا دزفولی،فخرالدین سیدی و مهناز حقگو و اعضای انجمن با حدنصاب اعضا و حضور فرهاد توحیدی – رئیس هیات مدیره خانه سینما و مرتضی رزاق کریمی از اعضای هیات مدیره خانه سینما که از اعضای انجمن تهیه کنندگان مستند نیز هست، تشکیل شد.
دستور جلسه، اعلام گزارش هیات مدیره از فعالیت ها و گزارش مالی دو سال گذشته و سندچشم انداز انجمن و نیز انتخابات هیئت مدیره و بازرس جدید انجمن بود. انجمن در جهت آگاهی اعضا از طریق ایمیل، گزارش هیات مدیره را برای کلیه اعضا ارسال نمود و با درج آگهی در روزنامه و ارسال پیامک و ایمیل و انتشار خبر در سایت های خبرگزاری ها، خبر برگزاری مجمع را به اطلاع اعضا رساند.
با اعلام پایان دوره فعالیت هیات مدیره، هیات رئیسه، یازده کاندیدای هیات مدیره را اعلام کردند و پس از برگزاری انتخابات ،از میان کاندیداها، به ترتیب مرتضی رزاق کریمی ، جعفر صانعی مقدم ، سعید رشتیان ، حسین حقگو ، علیرضا حسینی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره معرفی شدند و مجید خالقی سروش و رامین حیدری فاروغی به عنوان اعضای علی البدل.
از میان سه کاندیدا برای بازرس انجمن، فخرالدین سیدی به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا نیازی به عنوان بازرس علی البدل انجمن انتخاب شدند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها