مسعودشاهی سرپرست معاونت فرهنگی و داروغه‌زاده مشاور فرهنگی فارابی شدند

مهدی مسعودشاهی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی منصوب شدند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» مهندس محمدرضا جعفری جلوه مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی طی احکامی جداگانه آقایان مهدی مسعود شاهی را  با حفظ سمت به سرپرستی معاونت فرهنگی و ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان مشاور فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی منصوب کردند.

در متن این احکام چنین آمده است:

جناب آقای مهدی مسعود شاهی

نظر به مقدور نشدن ماموریت اداری و امکان تداوم همکاری رسمی جناب  آقای دکتر ابراهیم داروغه زاده در معاونت فرهنگی بنیاد و با عنایت به درخواست استعفای ایشان و ناگزیر بودن موافقت با این امر، مقتضی است جنابعالی با حفظ سمت و تا زمان لازم عهده دار سرپرستی معاونت مذکور باشید.

 جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه زاده

نظر به همکاریهای مفید جنابعالی در معاونت فرهنگی بنیاد در مقطعی که گذشت و به منظور تداوم بهره مندی از تجارب مکتسبه، به عنوان عضو تیم مشاوران فرهنگی بنیاد منصوب می‌شوید.
انشاءالله در پرتو توجهات حضرت حق درعرصه های فراراه موفق و منصور باشید.

ابراهیم داروغه زاده پیشتر طی نامه رسمی به مدیرعامل بنیاد استعفای خود اعلام کرده بود. در بخشی از این نامه آمده است: « ...سرانجام سازمان صدا و سیما با درخواست مکتوب ریاست محترم سازمان سینمایی مبنی بر ماموریت اینجانب موافقت نکرده و گویا همکاری تمام وقت بنده با بنیاد دیگر میسر و مقدور نیست...»

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها