«قاسم قلی‌پور» رئیس هیات داوری خانه سینما شد

هیات داوری خانه سینما در نخستین جلسه خود، به اتفاق آرا قاسم قلی‌پور را به دلیل دقت نظر و تجارب ارزشمند پیشین به عنوان رئیس هیات داوری برگزید.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی خانه سینما، پس از انتخاب اعضا هیات داوری خانه سینما از سوی اعضا شورای عالی داوری و با انتخاب و معرفی قاسم قلی پور به عنوان نماینده هیات مدیره خانه سینما در نهاد داوری این خانه، هیات داروی با ترکیب جدید متشکل از شهره لرستانی، سید مهدی خادم، پدرام اکبری، حمید دهقانپور، قاسم قلی پور و ابراهیم حاج علیرضا (نماینده سازمان سینمایی) فعالیت خود را بدون وقفه، همچنان پی گرفته است، هیات داوری در نخستین جلسه خود، به اتفاق آرا قاسم قلی پور را به دلیل دقت نظر و تجارب ارزشمند پیشین به عنوان رئیس هیات برگزید.
همچنین حمید دهقانپور و سید مهدی خادم نیز از سوی دیگر اعضا هیات به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر هیات داوری انتخاب گردیدند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها