مسعودشاهی: اولویت ما تولید فیلم‌هایی برای کودکان است

نخستین نشست مطبوعاتی بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک با حضور مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره، ناصر باکیده، عزت الله علیزاده، سید حسینعلی شهیدی و رضا آژ در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.
«پایگاه خبری فیلم کوتاه» در ابتدای این نشست مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره با بیا اینکه باید از الگوهای موفق مدیریتی استفاده کنیم و یک حرکت زیرساختی در فرهنگ و هنر به خصوص سینمای کودک استفاده کنیم، گفت: امیدوارم اولین نشست جشنواره فیلم کودک ما را با همت شما عزیزان رسانه در رسیدن به اهدافمان در برگزاری جشنواره یاری دهد تا در این راه بتوانیم قدم‌های موثری برداریم.
وی در ادامه افزود: جشنواره فیلم کودک در استمرار سال‌ها برنامه ریزی است که مستحق فعالیت‌های بیشتری برای بهره برداری از آن است اما در این راه ابتدا باید آسیب ها را شناسایی و رفع کنیم و با کمک هم راه حل های جدیدی را برای اصلاح سینمای کودک داشته باشیم.
دبیر جشنواره فیلم کودک با اشاره به اینکه قرار است طرح از جشنواره تا جشنواره را داشته باشیم گفت: در پایان همه جشنواره همواره شاهد هستیم که مراسم اختتامیه ای گرفته می شود اما برای امسال برنامه ای تحت عنوان مدیریت سینمای کودک تحت عنوان تخصیص موضوعات کارگروه ها تشکیل می شود تا جشنواره متاثر از برنامه های این کارگروه ها عمل کند ضمن اینکه در آن به برنامه های تولید، اکران و عرضه هم توجه شود.
مسعودشاهی در ادامه افزود: این سه بخش حلقه های بهم پیوسته ای هستند که با ارائه راه حل های مناسب سینمای کودک را احیاء می کنند.تلاش ما در این دوره این است که مقررات را تغییر ندهیم تا ساختارها دست نخورده باقی بماند.
وی با اشاره به بخش جنبی جشنواره فیلم کودک نیز گفت: بخش جنبی بخشی است که در آن تلاش شده تا دست اندرکاران برنامه هایی را طراحی کنند که باعث رشد سینمای کودک شود و از برنامه هایی که باعث جلوگیری از جذابیت های فیلم می شود جلوگیری کرد.
دبیر جشنواره فیلم کودک با بیان اینکه امروز در همه ابعاد فناوری اقتصاد تحول ایجاد شده که باید به آن توجه کرد گفت: بخش کودک یکی از مهمترین فرازهای فرهنگی است که دچار سردرگمی شده است. ابزاری که امروز در اختیار کودکان قرار گرفته متناسب با کودکان نیست و لازم است تا نگاهی مدیریتی به استفاده از آنها در بین کودکان داشته باشیم تا در رشد و خلاقیت کودکان استفاده کنیم.
مسعودشاهی در ادامه افزود: دنیا  این ابزار را در سلطه فرهنگی خود در نسل جوان استفاده می کند بنابراین ما باید ظرفیت فیلمسازی مان را مبتنی بر این علوم کنیم زیرا در بخش های دیگر تاثیر این علوم را در بهتر شدن زندگی و تکنولوژی می بینیم اما در بخش های فرهنگی کمتر به آن توجه شده است.
وی ادامه داد: قطعا از طریق سینما می توانیم چگونگی استفاده از فرهنگ را به کودکان انتقال دهیم.
مسعودشاهی  با بیان اینکه اولویت امسال ما در تولید فیلم هایی برای کودکان است گفت: هدف از این برنامه جذابیت بیشتر برای کودکان است البته در کنار آن فیلم هایی با موضوع درباره کودک را هم خواهیم داشت.
دبیر جشنواره فیلم کودک خاطرنشان کرد: جشنواره امسال برنامه ریزی جامعی را برای کودک می طلبد که با کمک بنیاد سینمایی فارابی این اتفاق می افتد زیرا در کنار جشنواره قرار است کارگروه ها برنامه هایی را ارائه کنند تا آن برنامه ها در جشنواره پیاده شوند ضمن اینکه با همین برنامه ها این جشنواره به جشنواره فیلم کودک آینده وصل شود.
مسعودشاهی در ادامه افزود: اکران ظرفیتی است که از نظر بخش خصوصی و نهادهای مرتبط  با کودک تلاش کنیم تا به اهداف نزدیک شویم تا ظرفیت های خود را به اشاعه فرهنگ صحیح نزدیک کنند.
وی با بیان اینکه در این راه یکی از ظرفیت های مهم فیلم است، گفت: اگر بسیاری از آسیب ها در فیلم ها  آورده شود آسیب های  بعدی که هزینه زیادی دارد ترمیم آن راحت تر خواهد بود.
دبیر جشنواره فیلم کودک همچنین گفت: باید برنامه ریزی تحت عنوان مدیریت متمرکز در دراز مدت داشته باشیم تا آسیب ها در این بخش کمتر شود به همین دلیل برای جشنواره فیلم کودک امسال بخش فرابخشی نیز طراحی شده است.
وی با بیان اینکه جذابیت های سالن های سینما برای بخش کودک کم و مناسب کودکان نیست گفت: شاید با همکاری نهادها بتوانیم بعضی سالن ها را مخصوص کودکان آماده کنیم تا بخش خصوصی هم بتواند فیلم هایی را مخصوص کودکان اکران کند.
مسعودشاهی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل نفروش بودن فیلم های کودک نامناسب بودن سالن ها  و سانس ها است گفت: سینمای کودک که همه ی ظرفیت ها را در این ژانر می تواند متحول کند بنابراین باید به آن توجه جدی شود. 
دبیر جشنواره فیلم کودک در ادامه افزود: باید برای مدیریت سینمای کودک اهمیت بیشتری قائل باشیم و در همفکری ها از اشخاص عالم و دانشمند بهره مند شویم تا بتوانیم در سال های آینده از سینمای کودک دفاع کنیم زیرا سینمای کودک اگر به درستی مدیریت شود از ظرفیت های بالقوه ای برخوردار است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: جشنواره محلی است، برای ارزیابی عملکرد سالانه که در انتقال مفاهیم آن در جامعه رسانه نقش موثری دارد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
اخبار مرتبط
آخرین خبرها