کتاب «شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند» در راه بازار نشر

کتاب «شکل‌شناسی و گونه‌شناسی فیلم مستند» تالیف دکتر احمد ضابطی‏‌جهرمی بزودی توسط مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی راهی بازار نشر می‏‌شود.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موضوع این کتاب کانون «نظریه شناخت فیلم مستند» است که این نظریه عمدتاً به مباحث کلیدی شناخت شکل ها، زیرگونه ها، ساختارها و روش های بازنمایی واقعیت در سینمای مستند می پردازد.
مطالب کتاب علاوه بر طبقه بندی، معرفی و تشریح شکل مستندهای سنتی و نو، مکاتب، سبک ها، شیوه ها و مفاهیمی که در عرصه مستندسازی معاصر رواج یافته را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. ایـن مباحث به حوزه گسترده پژوهش های نظـری و تخصصـی مستنـدشناسـی مربوط می شوند که موضوع شکـل شنـاسـی و گونه شناسی در کانون آن قرار دارد.
این کتاب مشتمل بر ده بخش از جمله: مستندشناسی در چشم انداز نظریه شناخت شکل فیلم، گفتمان شکل و ساختار در سینمای مستند، انواع طبقه بندی های فیلم مستند، کهن الگوهای شکل در سینمای مستند، شیوه شناسی مستندسازی و روش های بازنمایی مستند، سبک های کهن و نوین مستند، مستندهای روایتی و ترکیبی، محتوا و پژوهش در سینمای مستند، انسان شناسی تصویری و سینمای مستند، جایگاه فرهنگی و اجتماعی سینمای مستند و نقش فیلم مستند در شکل گیری سینمای ملی است.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها