عسگری و احسانی از جشنواره «رودآیلند» جایزه گرفتند

جشنواره «رودآیلند» آمریکا به دو فیلم ایرانی جایزه داد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» جشنواره «رودآیلند» آمریکا به دو فیلم ایرانی جایزه داد.
بیشتر از دو ساعت ساخته علی عسگری و بانوی ارومیا ساخته محمد احسانی هر دو جایزه ویژن این جشنواره را دریافت کردند.
جشنواره «رودآیلند» 6 تا 11 آگوست در آمریکا برگزار شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها