آغاز حمایت از تولید انجمن سینمای جوان در سال جدید

فیلمسازان سراسر کشور با مراجعه به دفاتر انجمن تولید در سال جدید را آغاز کنند.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران ، به منظور حمایت از تولیدات فیلمسازان شهرستانها، با تامین اعتبار معادل یک میلیاردوپانصدمیلیون ریال از تولیدات فیلم کوتاه حمایت می شود.
به گفته معاونت تولید و پشتیبانی فنی انجمن سینمای جوانان ایران،  از هم اکنون دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور آماده دریافت فیلم نامه های فیلمسازان جهت بررسی و حمایت از تولید است.
قابل ذکر است با توجه به مهیا بودن امکانات و تجهیزات فنی تولید در دفاتر انجمن، کلیه فیلمسازان می توانند با مراجعه به دفاتر انجمن از این امکانات بهره مند شوند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها