«الجزیره» شبکه تلویزیونی ال گور را خرید

شبکه خبری الجزیره شبکه تلویزیونی «کارنت» متعلق به ال گور را 500 میلیون دلار خرید.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» شبکه خبری «الجزیره» 500 میلیون دلار برای خرید تلویزیون «کارنت» پرداخت کرد تا تعداد مخاطبان آمریکایی خود را افزایش دهد.
ال گور، بنیانگذار شبکه «کارنت» و معاون بیل کلینتون رییس جمهوری پیشین آمریکا، این معامله را تایید کرد.
با خرید این شبکه پای الجزیره به حدود 40 میلیون خانه در آمریکا باز خواهد شد.
الجزیره که متعلق به دولت قطر است و اکنون پنج دفتر در آمریکا دارد، تصمیم دارد با استخدام نیروی انسانی و افزودن پنج تا 10 دفتر دیگر، شبکه خریداری شده را به تدریج به «الجزیره آمریکا» تبدیل کند.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.