«مهدی عظیمی» جانشین سجادپور شد

به دنبال پذیرش استعفای معاون پیشین فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری با صدور حکمی رئیس سازمان امور سینمایی کشور مهدی عظیمی را به عنوان معاون فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، به دنبال پذیرش استعفای معاون پیشین فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری با صدور حکمی رئیس سازمان امور سینمایی کشور مهدی عظیمی را به عنوان معاون فعالیت‌های سینمایی و سمعی و بصری منصوب کرد، وی پیش از این قائم مقام اداره کل ارزشیابی و نظارت و نیز سرپرست آن اداره کل بود.
همچنین رئیس سازمان سینمایی از جلیل عرفان‌منش خواست با حفظ سمت به عنوان سرپرستی اداره کل ارزشیابی و نظارت تا زمان معرفی فردی به عنوان مدیر کل را عهده دار باشد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.
آخرین خبرها