موسسه ساندنس از ۲۵ پروژه مستند حمایت مالی می‌کند

موسسه ساندنس ۲۵ پروژه مستند را برای دریافت کمک مالی و هنری صندوق سینمای مستند خود انتخاب کرد.
به گزارش «پایگاه خبری فیلم کوتاه» کمک ساندنس شامل سه بخش پیش از تولید، تولید و مراحل فنی می‌شود و به سازندگان تعلق می‌گیرد.
در این دوره موسسه ساندنس از ۲۵ پروژه مستند منتخب از میات ۶۹۶ متقاضی از ۱۰۴ کشور جهان با اعطای ۵۵۰ هزار دلار حمایت مالی می‌کند.
کارا مرتس، مدیر برنامه مستند ساندنس گفت: همان طور که ما در ایالت متحده وارد یک چرخه جدید سیاسی شدیم، مستندسازان همچنان به دنبال داستان‌هایی هستند که شرایط زندگی ما را به روشنی بیان ‌کند.
در میان پروژه‌های منتخب آثاری از غنا، کانادا، افغانستان، سنگال، هند، چین، مصر و... حضور دارند.
موسسه ساندنس مهم‌ترین نهاد حمایتی سینمای مستقل در آمریکاست که در سال ۱۹۶۶ به وسیله رابرت ردفورد بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی تاسیس شد.

یک دیدگاه بگذارید

لطفا حاصل عبارت زیر را به عدد در کادر مقابل آن بنویسید.